Om endrings forslag til ruter osv

Høring om nye forslag til ferjeruter

Rødøy kommune har mottatt høringsgrunnlaget til den nye anbudsutlysningen på fergene som trafikkerer FV17, med ruteforslag både sommer og vinter for Forøy-Ågskardet og Jektvik-Kilboghamn.

Det er foreslått at suppleringsruten på Jektvik-Kilboghamn øker fra 6 til 10 uker om sommeren. Det er også forslag om å kutte i første og siste turer på Forøy-Ågskardet, og å kutte enkelte anløp av Sørfjorden.

Rødøy kommune ønsker med dette å motta innspill til forslaget. Innspill kan sendes på e-post til postmottak@rodoy.kommune.no, innen torsdag 16. juni 2016.

Vedlegg:
Ruteforslag