Vågaholmen - Kilboghavn

1992-1993

© RLA. (17229).

Salten Dampskibsselskab A-S - et selskap i OVDS-konsernet.

Fergeruter for tiden 1/4 1992 - 10/10 1992.

1980-1981

© RLA. (17210).

Saltens Dampskipsselskab - vinterruter som gjelder for tiden 4/10 1980 - 29/3 1981.