Nordland fylke og Statens vegvesen

© RLA.

Fergeutbygging i Rødøybasenget 1992-1993...

Alt fra en brosjyre utgiftt av Staens Vegvesen i 1992 i anledning av Strømdalstunnellen, Kistatunnellen i veianlegget  Reppen Strømsvik.  Åpning av alle fergeleier på øyene i Rødøy 1992-1993. Brosjyre 6 sider - Forsiden: RV 17 Reppen Straumsvik.  Fergekaier i Rødøy.

Rødøybasenget - kartutsnitt

© RLA.

1992

© RLA

Fergekaier og veg Rangsund-Selsøyvik

© RLA.

Planlegging og bygging - og kostnad

© RLA.

og et foto fra Rødøy fergekai

© RLA.

Fornøyd i 1992, men mindre idag da det ikke viser seg å være god nok beliggenhet med dagens dårlige fergemateriell.  Men det er en annen historie som fortelles ellers her.