Fergene i RØDØYBASENGET og RV 17

© RLA. Johan Martin Mathisen. Fergeleien i Jekvik med begge fergene i bildet.

Rødøybasenget - benevnes i ruteheftet det område hvor "øyferga" går.  

Med utgangspunkt i fergeleiet Jektvik på fastlandet, men også anløp av Kilboghavn:

Nordnesøy, Storselsøy, Selsøyvik, Gjerøy og Rødøy.

Fergene på RV 17:

Sambandet Ågskardet-Forøy og Jektvik-Sørfjorden-Kilboghavn.

Fykan

Fykan.

Registreringsopplysninger

Fartøynr:             221

Fartøynavn:       FYKAN

Fartøytype:        Ferger

Kallesignal:         LLDJ

Byggeår:              1993

IMO-nummer:  9081966

Primærsamband:            921 F - Rødøyøyene

 

Fartøysinfo

Bruttotonnasje:               592

Største lengde:                52,00

Fremdriftseffekt:            920 kW

Fartsomr. pass. sert:      3

Passasjerantall:                95

PBE/PBE og VTE:              28

Største dypgående:       3,00

Helgøy

Helgøy.

Registreringsopplysninger

Fartøynr:             221

Fartøynavn:       FYKAN

Fartøytype:        Ferger

Kallesignal:         LLDJ

Byggeår:              1993

IMO-nummer:  9081966

Primærsamband:            921 F - Rødøyøyene

 

Fartøysinfo

Bruttotonnasje:               592

Største lengde:                52,00

Fremdriftseffekt:            920 kW

Fartsomr. pass. sert:      3

Passasjerantall:                95

PBE/PBE og VTE:              28

Største dypgående:       3,00

Leserbrev - fra en bruker av fergene her

© RLA (22073).

© RLA (22074).